PROFESYONELİN YOL HARİTASI

Profesyonel iş hayatında emin adımlarla ilerleyebilmek, kendini ve ekibini yönetebilmek, strateji geliştirebilmek, değişen durumlara uyum sağlayabilmek ve en önemlisi tüm bunları sürdürülebilirliğini sağlamak için tasarlanmış bir süreçtir. Tüm sürecin temel hedefi, koçluk yöntemleri çatısı altında birçok araç ve yöntem kullanılarak bireyin tüm bilgileri kendi özel ve profesyonel  hayatında uygulayabilir olmasını sağlamaktır.

Yolculuğun içeriği

 • Kendi ile bağ kurmak
 • Ekibi ile bağ kurmak
 • Stratejilerini planlayabilmek
 • Samimiyetle geribildirim vermek
 • Kriz anlarını yönetmek
 • Stresle baş edebilmek
 • Dualizmden arınmış bir iletişim zemini hazırlamak
 • Zaman yönetimi
 • Öfke yönetimi
 • Delegasyon
 • Çok yönlü iletişim
 • Temsil sistemleri ve dil kalıpları
 • Esneklik- Rahatlama- Keyif alma
 • Hedef, amaç, isteklerini gerçekleştirme
 • Kendini gerçekleştirme

           Odaklanılacak beceriler

 • Kendi sorumluluğunu alabilme,
 • Karar alabilme, 
 • Hayır diyebilme 
 • Sorun çözebilme
 • Kendi ile iletişimini ve iç barışını arttırma
 • Hayatla bağlantıyı güçlendirme

       

 

X